Σε 6,1 δισ. ευρώ ανέρχονται οι γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ

Οικονομία

Η Γερμανία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας, με τη συνολική συμβολή των εταιριών-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στην εγχώρια οικονομία να αποτιμάται σε 3,3% του ΑΕΠ ή σε 6,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία του 2019.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τη μελέτη «Το αποτύπωμα του γερμανικού επιχειρείν στην ελληνική οικονομία» που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του ΙΟΒΕ.

Τα βασικά ευρήματα της μελέτης είναι τα εξής:

Εμπόριο – Υπηρεσίες

 • Η Γερμανία έχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές ελληνικών αγαθών, αλλά και ως χώρα προέλευσης εισαγωγών στην ελληνική οικονομία. Το 2019, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία ανήλθαν στα €2,2 δισ., ενώ η αξία των εισαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα ξεπέρασε τα €5,9 δισ., με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται εμπορικό έλλειμμα αγαθών €3,7 δισ.
 • Το 11% εισαγωγών προϊόντων της Ελλάδας το 2019 προήλθαν από τη Γερμανία, έναντι 7% των εξαγωγών προς αυτή. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία καλύπτουν το 21% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας από χώρες της ΕΕ, έναντι 12% των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ.
 • Τρόφιμα, φάρμακα και βασικά μέταλλα είναι τα κύρια εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα προς τη Γερμανία. Το α’ εννεάμηνο του 2020 οι εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων προς τη Γερμανία ενίσχυσαν το μερίδιο τους.
 • Προϊόντα των κλάδων παραγωγής χημικών, φαρμάκων, οχημάτων και τροφίμων έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο εισαγωγών. Στις εισαγωγές από τη Γερμανία, αύξηση καταγράφεται στους κλάδους παραγωγής χημικών και φαρμάκων στο εννεάμηνο του 2020.
 • Στις Υπηρεσίες, η Ελλάδα καταγράφει διαχρονικά πλεόνασμα στο διμερές εμπόριο με τη Γερμανία. Οι εισπράξεις υπηρεσιών από κατοίκους Γερμανίας διαμορφώθηκαν περίπου στα €3,8 δισ. κατά μέσο όρο την περίοδο 2015-2018, αυξημένες σε σύγκριση με την περίοδο 2010-2012 και αφορούν κυρίως ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Το 2019 οι αφίξεις επισκεπτών από τη Γερμανία διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ., ενώ η μέση δαπάνη από Γερμανούς επισκέπτες ξεπερνά διαχρονικά τη μέση δαπάνη ξένων επισκεπτών στη χώρα.
 • Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας, με μερίδιο 17,2% την περίοδο 2005-2019.

Επενδύσεις

 • Ισχυρή η παρουσία της Γερμανίας στο σκέλος των άμεσων επενδύσεων.  Το 2019 τα συνολικά κεφάλαια νομικών και φυσικών προσώπων της Γερμανίας που έχουν επενδυθεί στην Ελλάδα, ξεπέρασαν τα 8,2 δισ. ευρώ την περίοδο 2001-2019 (καθαρές άμεσες επενδυτικές ροές), καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα.
 • Θετική η συμβολή των εισοδημάτων από εργασία. Η εισροή εισοδημάτων από τη Γερμανία, πρωτογενών από εργασία και δευτερογενών από μεταναστευτικά εμβάσματα, αντιστοιχούν στο 5,3% και 16,4% αντίστοιχα του συνόλου των εισοδημάτων, που εισέρρευσαν στην ελληνική οικονομία το 2019.

Η δραστηριότητα εταιριών-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

 • Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων-μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήλθε σε 7,3 δισ. ευρώ το 2019. Οι απασχολούμενοι στις εταιρίες-μέλη του Επιμελητηρίου, που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήλθαν σε 28 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη σε σχέση με τη διετία 2017-2018.
 • Σχεδόν στο σύνολό τους (35 από τις 37 επιχειρήσεις του δείγματος) υλοποίησαν επενδύσεις για τον σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Την τριετία 2017-2019 ανήλθαν, σωρευτικά, σε περίπου €2 δισ., ξεπερνώντας τα €650 εκατ. κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο 10% των εσόδων τους).
 • Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε €525 εκατ. το 2019,  με το μεγαλύτερο ποσοστό να κατευθύνεται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμβολή στην εγχώρια οικονομία

 • Η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 3,3% του ΑΕΠ το 2019 (€6,1 δισ.). Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας από τη λειτουργία και τις επενδύσεις των εταιριών-μελών δημιουργούνται άλλα 0,5 ευρώ ΑΕΠ σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας (1,5 ευρώ συνολικά).
 • Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 75,7 χιλ. άτομα το 2019 (1,7% του συνόλου της χώρας). Κάθε μία θέση εργασίας στις επιχειρήσεις της κοινότητας στηρίζει 2,2 θέσεις στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.
 • Η συνολική συνεισφορά των επιχειρήσεων–μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου στα δημόσια έσοδα του κράτους από φόρους και εισφορές ξεπερνά το 1,3 δις. ευρώ.

Πολιτισμός – Κοινωνική προσφορά

 • Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνονται και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, όπως ο πολιτισμός και η εκπαίδευση. Ο αριθμός μαθητών, που διδάσκονται τη Γερμανική γλώσσα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανήλθε σε σχεδόν 163 χιλ. το 2019, με αυξητική τάση από το 2013.
 • Οι επιχειρήσεις-μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου αναλαμβάνουν εθελοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Το 2019 οι χορηγίες και δωρεές των εταιριών-μελών, που συμμετείχαν στην έρευνα, ανήλθαν σε €6,1 εκατ. (ή 0,1% των ακαθάριστων εσόδων).

Προοπτικές συνεργασίας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης, μιλωντας στην εκδήλωση τόνισε ότι «Οι ελληνογερμανικές σχέσεις αναπτύσσουν μια ισχυρή δυναμική και οι προοπτικές για περαιτέρω συνεργασία είναι εξαιρετικά ευοίωνες».

Ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, αναφερόμενος στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που παρουσίασε προ ημερών η Κυβέρνηση, ανέφερε, ότι «στη νέα επενδυτική εκκίνηση της χώρας, η γερμανική επιχειρηματική κοινότητα έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τομείς, όπως η ενέργεια, η καινοτομία κι οι νέες τεχνολογίες, η παραγωγή φαρμάκων, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, τα logistics κι οι υποδομές»

Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ καθηγητή Νίκο Βέττα και τον Επικεφαλής Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΙΟΒΕ, Svetoslav Danchev.

To άρθρο Σε 6,1 δισ. ευρώ ανέρχονται οι γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα: Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *