Ουραγός η Ελλάδα στην ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου – Τι αλλάζει με το Ταμείο Ανάκαμψης

Οικονομία

Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσπίσει μέτρα και κανόνες για την προστασία των εργαζομένων έναντι του επαγγελματικού κινδύνου. Αλλά όχι η Ελλάδα.

Το σύστημα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου στοχεύει στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, στην αποκατάσταση της Υγείας και της Ικανότητας προς εργασία και στο να χορηγεί οικονομικές παροχές και αυτόνομες συντάξεις.

Η ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο υποσύνολο των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αν και στη γενικότερη κοινωνική ασφάλιση οι πόροι προέρχονται από τις εισφορές τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών οι πόροι για την ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου στις ευρωπαϊκές χώρες προέρχονται αποκλειστικά από τους εργοδότες και η πρακτική αποτελεί εφαρμογή της νομοθετημένης αρχής της εργοδοτικής ευθύνης για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Εν αντιθέσει με τις χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα σύστημα για την προστασία των εργαζομένων έναντι του επαγγελματικού κινδύνου.

Στη χώρα μας, οι συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται από μηδενική ή ελάχιστη μέριμνα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι επαγγελματικές ασθένειες έχουν μηδενική καταγραφή, ενώ η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι ελλιπής και αντιφατική.

Αυτά το κενά επιδιώκει να καλύψει η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία την περίοδο 2022-2027 που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία την περίοδο 2022-2027 είναι:

  • Η προώθηση της δημιουργίας ειδικού «Φορέα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου (επαγγελματικής νοσηρότητας)» έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
  • Η λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ηριδανός» για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
  • Η διαμόρφωση ολοκληρωμένου μηχανισμού αναγγελίας και καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. – Ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας διεξαγωγής των ελέγχων, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. με τη χρήση tablets από τους επιθεωρητές και την καταχώριση των υποδείξεων των ελέγχων στον λογαριασμό του κάθε εργοδότη στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Η υιοθέτηση ενός «μητρώου ελεγκτικών βημάτων», δηλαδή τυποποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας διεξαγωγής του ελέγχου με χρήση λίστας σημείων ελέγχου (check list) και καταχώρισης των στοιχείων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Επιθεώρησης Εργασίας.Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.