Δεν έχουν…μέλλον οι αποφάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης!

Διεθνή


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022, 15:11

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Δεν έχουν…μέλλον και άμεση εφαρμογή, τα όσα αποφασίσθηκαν στην χρονοβόρα -αλλά πολυδιαφημισμένη- Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης!

Αυτό συμπεραίνει, εμμέσως πλην σαφώς, Μελέτη του Ευρωκοινοβουλίου, που κοινοποιήθηκε σήμερα σε επιλεγμένους παραλήπτες, στην οποία υπογραμμίζεται ότι, είναι πολύπλοκη η διαδικασία εφαρμογής των 320 συμπερασμάτων που προέκυψαν από την Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης!

Η Μελέτη αναφέρει ότι, Νομικά, οι τρόποι εφαρμογής των συστάσεων της Διάσκεψης ενδέχεται να απαιτούν αλλαγές στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κάτι που είναι μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία.

Πολιτικά, η συζήτηση για το πώς θα εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και η απόφαση σε ποιο βαθμό θα τροποποιηθεί το νομικό σύστημα της ΕΕ ενδέχεται να απαιτήσει έντονες διαπραγματεύσεις.

Οι τρέχουσες Συνθήκες της ΕΕ, οι οποίες είναι καρπός διαδοχικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 35 χρόνια, μπορούν να τροποποιηθούν μόνο σύμφωνα με ένα περίπλοκο σύνολο διαδικασιών.

Η συνήθης διαδικασία αναθεώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων της θεσμικής δομής και των αρμοδιοτήτων της Ένωσης.

Η απλοποιημένη διαδικασία αναθεώρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την τροποποίηση περιορισμένων τομέων των πολιτικών της ΕΕ – συγκεκριμένα του Τίτλου III της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ή των κανόνων λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου.

Οι συστάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και οι πρόσφατες διεθνείς κρίσεις και πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να δώσουν ώθηση για μια βαθύτερη μεταρρύθμιση της ΕΕ, όπως έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά ψηφίσματα. Το αν θα επιχειρηθεί μια βαθύτερη μεταρρύθμιση εξαρτάται ωστόσο από την πολιτική βούληση των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν την εξουσία να αποφασίσουν εάν θα αναθεωρήσουν τις Συνθήκες και, τελικά, από το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων.

Το εκ 14 σελίδων κείμενο της Μελέτης στ’ αγγλικά ΕΔΩ 

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.