Βεβαιωμένες οφειλές: Παρατείνεται η προθεσμία για πρόσωπα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Οικονομία

Συγκεκριμένα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις Α. 1127/2023 και Α. 1128/2023 με τις οποίες κωδικοποιούνται οι αποφάσεις Α. 1115/2023 και Α. 1119/2023 αντίστοιχα, ορίζοντας πως:

Α) Σε ότι αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Σανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας και στη Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, στις Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στη Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά και τις Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Σαρωνίδας και Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

  • Παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 18η.9.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 17.7.2023 μέχρι και 17.9.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 17η.01.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 17.7.2023 μέχρι και 17.01.2024 των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του με αρ. 11 στοιχείου του προοιμίου της παρούσας απόφασης και τα στοιχεία (ΑΥΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της περίπτωσης Α.

Β) Έως και την 18η.1.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 18.7.2023 μέχρι και 18.1.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις Δημοτικές Ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδίων, Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου και Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Γ) Σε ότι αφορά το Δήμο Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής:

α) Παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 19.09.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 19.07.2023 μέχρι και 19.09.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. Γβ και που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

β) Παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 19.01.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 19.07.2023 μέχρι και 19.01.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του με αρ. 11 στοιχείου του προοιμίου της παρούσας απόφασης και τα στοιχεία (ΑΥΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της περίπτωσης Γ.

Δ) Σε ότι αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου και στη Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

α) Παρατείνονται για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 25.09.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλές, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.07.2023 μέχρι και 25.09.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα της περ. Δβ και που έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2023 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

β) Παρατείνονται για έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι και την 23η.01.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Τ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΥΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 23.07.2023 μέχρι και 23.01.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες του με αρ. 11 στοιχείου του προοιμίου της παρούσας απόφασης και τα στοιχεία (ΑΥΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ και έχουν κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της περίπτωσης Δ.

2. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

α. 17.7.2023 μέχρι και 18.9.2023 για τα πρόσωπα της υπό περ. Αα της παρ.1
β. 17.7.2023 μέχρι και 17.01.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Αβ της παρ.1
γ. 18.7.2023 μέχρι και 18.1.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Β της παρ.1
δ. 19.07.2023 μέχρι και 19.9.2023 για τα πρόσωπα της υπό περ. Γα της παρ.1
ε. 19.07.2023 μέχρι και 19.01.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Γβ της παρ.1
στ. 23.07.2023 μέχρι και 25.09.2023 για τα πρόσωπα της υπό περ. Δα της παρ.1
ζ. 23.07.2023 μέχρι και 23.01.2024 για τα πρόσωπα της υπό περ. Δβ της παρ.1

παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την:

α. 18η.9.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 17η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Αα της παρ. 1.
β. 17η.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 17η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Αβ της παρ. 1.
γ. 18η.1.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 18η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Β της παρ. 1.
δ. 19η.9.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 19η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γα της παρ. 1.
ε. 19η.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 19η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Γβ της παρ. 1.
στ. 25η.9.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Δα της παρ. 1.
ζ. 23η.01.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 23η.7.2023
οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της περ. Δβ της παρ. 1.»

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *