ΑΣΕΠ: 254 προσλήψεις σε 23 ειδικότητες στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Οικονομία

Συγκεκριμένα ζητούνται άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση εργασίας, για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεόμενων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι 254 προσληφθέντες θα έχουν διάρκεια έως και 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης και θα αφορούν στις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής του Εργοστασίου της ΕΑΒ, που εδρεύει στην Τανάγρα στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Δείτε την προκήρυξη με ένα κλικ εδώ.

Οι ειδικότητες

 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE ‘Η HARDWARE)
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΔΕ ΧΡΩΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Πώς θα υποβάλετε αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (αποκλειστικά σε μορφή pdf, με μέγιστο συνολικό μέγεθος αρχείων τα 10 ΜΒ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (eab.asep.sox2_2023@haicorp.com), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε./ Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τ.Θ. 23, Τ.Κ. 32009 ΤΑΝΑΓΡΑ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

ή

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε., ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4, 11527, ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Σωτήρη Γεωργουσόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2262-0-52016)

Σημειώνεται πως στην αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν την διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, προκειμένου να κληθούν από την ΕΑΒ οι επιλεγέντες υποψήφιοι.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *