2manstyleslogo3

Αγρόλυσις

Αγρόλυσις

Σε μία σειρά θεμάτων που προβληματίζουν τον αγροτικό κόσμο της Καρδίτσας και όχι μόνο, αναφέρθηκαν οι υπεύθυνοι του γεωτεχνικού γραφείου ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ.
Ενόψει του σχεδιασμού των αγροτών για την νέα καλλιεργητική περίοδο κρίνεται απαραίτητη η σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση, για την αποφυγή λαθών στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη νέα ΚΑΠ, που μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια χρηματικών ποσών.

.


Είναι μείζονος σημασίας οι παραγωγοί που καλλιεργούν πάνω από 100 στρέμματα να γνωρίζουν τις γεωργικές πρακτικές (διαφοροποίηση των καλλιεργειών, περιοχές οικολογικής εστίασης) που πρέπει να εφαρμόσουν ώστε να είναι δικαιούχοι της πράσινης ενίσχυσης, που αποτελεί το 30% του συνολικού ποσού των δικαιωμάτων που θα εισπράξουν. Είναι αυτονόητο βεβαίως πως πρέπει να ενημερωθούν από ειδικούς επιστήμονες διότι, όπως η περυσινή χρονιά απέδειξε, πολλοί παράγωγοι ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ παροτρύνθηκαν να αφήσουν αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση ώστε να καλυφθεί το 5% της οικολογικής εστίασης. Δυστυχώς αυτό έγινε από συμβούλους με ελλείπει γνώση των κανονισμών.
Με βάση την διαμορφωθείσα οικονομική κατάσταση, οι παραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους από το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τη νέα ΚΑΠ, με σκοπό την άντληση επιπλέον πόρων για τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους (συνδεδεμένες ενισχύσεις, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες κ.α. ).

 

Χαρακτηριστικά παραθέτουμε πίνακα με τις εκτιμώμενες τιμές συνδεδεμένης ενίσχυσης ανά προϊόν :

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 2015 ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΑ
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 3,6 €/στρέμμα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ 28,6 €/στρέμμα
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ 24,5 €/στρέμμα
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 17,5 €/στρέμμα
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ (ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ) 70 €/στρέμμα
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 37,4 €/στρέμμα
ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 99 €/ζώο
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 5 €/ζώο
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 7 €/ζώο
ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 71,32€/στρέμμα

               Συνεχίζοντας συστήνουμε στους αγρότες  που επλήγησαν από της βροχοπτώσεις να κάνουν δήλωση ζημίας στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Τονίζουμε ότι όσοι παραγωγοί προβούν σε συγκομιδή πριν την επίσκεψη του κλιμακίου του ΕΛΓΑ , θα πρέπει να αφήσουν μάρτυρα τεσσάρων σειρών στο κέντρο του πληγέντος αγροτεμαχίου για να δικαιούνται αποζημίωσης.

               Τέλος να τονίστουμε και σημαντικές καταληκτικές ημερομηνίες που πρέπει να προλάβουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νομού μας που είναι:

Έως 26/11/2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Έως 30/11/2015 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Από 01/11/15 έως 10/12/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΓΟΠΡΑΒΑΤΩΝ

               Το γραφείο ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ (ΤΑΝΤΟΣ-ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ-ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ) στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, κτηνίατροι, οικονομολόγοι) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί στο 244121313.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Logo Watermark

salonart logo1 test

12177859 10203659537728949 935231867 n

LogoPr4You